موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد

نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو افقيمنو افقي
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره دانشگاه</span>درباره دانشگاه
تاريخچه
افتخارات
شماره تماس واحدها
هيات رئيسه
كارمندان
نقشه
ارتباط با ما
هيئت موسس
نقشه گوگل و شماره تماس
ويدئو سرود خزر
ويدئو معرفي موسسه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده ها</span>دانشكده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده فني مهندسي</span>دانشكده فني مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه برق</span>گروه برق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">صفحه مديرگروه</span>صفحه مديرگروه
معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فايلهاي درسي</span>فايلهاي درسي
الكترونيك1
الكترونيك2
مدارهاي الكتريكي1
مدارهاي الكتريكي2
مباني ديجيتال (مدار منطقي)
الكترونيك3
خطوط انتقال
شبكه
آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي
آزمايشگاه الكترونيك3
سرفصل رشته ها
فرمهاي آموزشي
پروژه دوره كارداني
پروژه دوره كارشناسي
رشته مهندسي پزشكي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه عمران</span>گروه عمران
چارت درسي كليه رشته ها
معرفي مديرگروه
صفحه ثبت نام مسابقات سازه هاي ماكاروني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه معماري</span>گروه معماري
معرفي مديرگروه
چارت درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي</span>دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه شيلات</span>گروه شيلات
معرفي مديرگروه
چارت درسي
وبلاگ سالن تكثير و پرورش آبزيان
گروه صنايع غذايي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشكده علوم انساني</span>دانشكده علوم انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حسابداري</span>حسابداري
چارت درسي كليه رشته ها
معرفي مدير گروه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت</span>مديريت
معرفي مديرگروه
چارت درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">زبان انگليسي</span>زبان انگليسي
معرفي مديرگروه
چارت درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">روان شناسي</span>روان شناسي
معرفي مدير گروه
چارت درسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات الكترونيك</span>خدمات الكترونيك
اخبار IT
دانلود آموزش نرم افزار
راهنماي سرويس هاي اينترنتي
سرويس پست الكترونيك
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
كارشناسي ارشد
فرم هاي آموزش
فرم مديراداري وصندوق رفاه
صفحه و فرم هاي مشاور دانشگاه
آدرس كانالهاي تلگرام دانشگاه خزر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سامانه</span>سامانه
سامانه آموزش
سامانه اداري (داخلي)
سامانه اداري (خارج ازدانشگاه)
اموراساتيد و كلاسها
سامانه آموزش الكترونيكي مجازي
Collapse شرايط وتسهيلات دانشجوييشرايط وتسهيلات دانشجويي
كارشناسي ارشد
كارشناسي پيوسته
كارشناسي ناپيوسته
كارداني فني
خلاصه قوانين مهم آموزشي
تقويم آموزشي
ميزان شهريه سال تحصيلي
شرايط وام تحصيلي كل مبلغ شهريه
خوابگاه و امكانات رفاهيمازندران ، محمودآباد ، خيابان آزادي ، انتهاي درياي نهم        صندوق پستي : 389-46315        تلفن گويا: 44476201-44732360(011)  فكس : 44732766(011)
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به موسسه آموزش عالي خزر مي باشد.
Powered by DorsaPortal